Integritetspolicy

 

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du anmäler dig till Nordisk Litteraturvecka. De uppgifter som du ifyller i anmälningsformuläret sparas på Nordisk Litteraturveckas serverutrymme.

 

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

- Kontakta dig via e-post eller telefon

- Sammanställa statistik för internt bruk

 

3. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information.

 

4. Utlämnande till tredje part

Nordisk Litteraturvecka lämnar aldrig ut dina personliga uppgifter till tredje part.

 

5. Tillhandahållande av personuppgifter

Du har rätt att ta del av alla uppgifter som berör dig. Du kan begära att få se samtliga av dina personuppgifter som vi har lagrat genom att kontakta oss på kontakt@nordisklitteratur.org.

 

6. Borttagning av personuppgifter

Du har rätt att få din personliga upplysningar borttagna. Du kan begära att få dina upplysningar helt raderade genom att kontakta oss på kontakt@nordisklitteratur.org. Vi raderar då alla förekomster av personliga upplysningar som kan kopplas till dig.

 

7. Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

8. Samtycke

Genom att använda vår webbplats så godkänner du vår integritetspolicy.

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)