Föreningen Norden

 

sv

Nordisk litteraturvecka arrangeras varje år av Föreningen Norden.

 

De nationella Föreningarna Norden arbetar för att styrka nordiskt samarbete inom arbets- och näringslivet, kultur, utbildning, miljö och media. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) koordinerar samarbetet mellan Föreningarna Norden i de fem nordiska länderna, samt Färöarna, Grönland och Åland. Det är FNF:s uppdrag att samordna och stödja det arbetet. 

Kunskap, vänskap och samarbete

FNFglobe med nordiske flagg

Med kunskap, vänskap och samarbete ska Norden utvecklas till möjligheternas region. Därför är det FNF:s målsättning att sprida kunskap om de andra nordiska ländernas språk, kultur, historia och samhälle. Vi tar initiativ för att skapa ett ökat folkligt samarbete inom Norden och Europa, samt i större internationella perspektiv.  

Besök Föreningarna Nordens Förbunds hemsida: www.fnfnorden.org
FNF:s Facebookgrupp: Nordisk Forum

Föreningen Norden i Sveriges hemsida: www.norden.se

Föreningen Norden i Sverige på facebook: Föreningen Norden

 

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)