Historien

  

Nordisk litteraturvecka - från ambitiös idé till stark tradition

Nordisk litteraturvecka har varit ett kulturprojekt i över 20 år som har haft som mål att sprida läsglädje, litteratur och den nordiska berättartraditionen över gränserna. Det som 1995 startade som en ambitiös idé, har genom åren växt till ett årligt arrangemang med ca 165 000 unga och vuxna deltagare.

 

En vision om att stärka den nordiska berättartraditionen

I augusti 1995 arrangerade den då nystartade Föreningen för Nordiska bibliotek ett idéseminarium i Köpenhamn. Seminariet avslutades med ett möte där deltagarna blev eniga om att gå vidare med idén om en gemensam nordisk manifestation på biblioteken. Önskan var att synliggöra den nordiska berättartraditionen och sprida nordisk litteratur i alla de nordiska länderna. Föreningen för Nordiska bibliotek och Föreningen Norden träffades därför 1995 och skapade en gemensam arbetsgrupp som gick vidare med planerna. Grundidén som projektet bygger på är den samma i dag som den var 1995 - när det är som mörkast i Norden tänder vi ett ljus och samlas för att läsa och lyssna på historier ur litteraturen.


Ordet i Norden 

1997 hölls Nordisk litteraturvecka, under namnet Nordisk biblioteksvecka, för allra första gången med temat 'Ordet i Norden'. I dag administreras Nordisk litteraturvecka av Föreningarna Nordens förbund, med finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet. Varje år mottar projektet viktig rådgivning från Nordiska litteraturveckans egen referensgrupp. Referensgruppen består av representanter från alla de nordiska områdena, och är nära kopplade till valet av Nordiska litteraturveckans tema och högläsningsböcker.

      Lampeland skole2

     Foto: Geir Egil Skog      


Högläsning för barn i gryningen

När Nordisk litteraturvecka arrangerades de första åren, då under namnet Nordisk biblioteksvecka, var projektet huvudsakligen riktat mot en vuxen publik. Men 1999 valdes Emil i Lönneberga som högläsningsbok och projektet utvidgades till att även omfatta barn som målgrupp. Sedan dess har deltagarantalet bland barn och unga ökat för varje år, och i dag är de flesta registrerade institutionerna till Nordiska litteraturveckan skolor.

 

Nordisk litteraturvecka når över ännu fler gränser

Sedan Nordiska litteraturveckans första arrangemang 1997 har projektet nått ut över de nordiska gränserna. I Baltikum är projektet väldigt populärt, och 2016 hade över 1000 skolor och bibliotek registrerat sig från de tre baltiska länderna.

 

Nordisk litteraturvecka firade 2016 sitt 20 års jubileum med temat 'Framtiden i Norden'. Nordisk litteraturvecka är stolta av att kunna se tillbaka på många bra år med högläsningsarrangemang, och jobbar vidare för att projektet ska kunna glädja ännu fler litteraturintresserade barn och vuxna. De sista åren har bl.a. fler förskolor anmält sig till Nordisk litteraturvecka, och vi arbetar vidare för att även de yngsta ska få ta del av högläsningen. 2016 hade Nordisk litteraturvecka över 2000 anmälda och ca 165 000 deltagare. Det höga deltagarantalet visar att projektets ursprungliga idé från 1995 fortsatt är aktuell och att högläsning är eftertraktat hos både barn och vuxna.


Se översikten över alla Nordiska litteraturveckans tidigare teman och böcker här.

 

Banner NBV 20 år, uten

 

 

 

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)