Idékatalogen

 

Varje år utvecklar Nordiska litteraturveckan en idékatalog med idéer och inspiration till aktiviteter som kan göras i samband med årets tema, och/eller texter. 

 

Idékatalogen är en uppsamlingsplats för intressanta pedagogiska innovationer, tankar och idéer kring temat och lite närmare förklaring till val av tema och litteratur. Idékatalogen ska ses som ett inlägg i diskussionen kring temat och litteraturen. 

 

Click  Låt dig inspireras och få idéer - Idékatalogen 2023   

 

 

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)