Historie

  

Nordisk Litteraturuge - fra ambitiøs idé till stærk tradition

Nordisk Litteraturuge har været et kulturprojekt i mere end 20 år som har haft som mål at sprede læselyst, litteratur og den nordiske fortælletradition over grænserne. Det som 1995 startede som en ambitiøs idé, har gennem årene vokset til et årligt arrangement med ca. 165 000 unge og voksne deltagere.

 

En vision om at styrke den nordiske fortælletraditionen

I august 1995 arrangerede den då nystartede Foreningen for Nordiske biblioteker et idéseminarium i København. Seminariet afsluttedes med et møde, hvor deltagerne blev enige om at gå videre med ideen om en samlet nordisk manifestation på bibliotekerne. Ønsket var at synliggøre den nordiske fortælletraditionen og sprede nordisk litteratur i alla de nordiske lande. Foreningen for Nordisk biblioteker og Foreningen Norden mødtes derfor i 1995 og skabte en fælles arbejdsgruppe, som gik videre med planerne. Grundidéen som projektet bygger på, er den samme i dag som den var i 1995 - når det er allermørkest i Norden tænder vi et lys og samles for at læse og lytte på historier fra litteraturen.


Ordet i Norden 

1997 blev Nordisk Litteraturuge holdt under navnet Nordisk Biblioteksuge, for allerførste gang med temaet 'Ordet i Norden'. I dag administreres Nordisk Litteraturuge af Foreningerne Norden, med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Hvert år modtager projektet vigtig rådgivning fra Nordisk Litteraturuges egen referencegruppe. Referencegruppen består af repræsentanter fra alla de nordiske områder, og er tæt koblet til valget af Nordisk Litteraturuges tema og højtlæsningsbøger.

    Lampeland skole2

     Foto: Geir Egil Skog      

 

Højtlæsning for børn i morgengry

Da Nordisk Litteraturuge blev arrangeret de første år under navnet Nordisk Biblioteksuge, var projektet hovedsageligt rettet til et voksent publikum. Men i 1999 valgtes Emil fra Lönneberg som højtlæsningsbog og projektet blev udvidet til også at omfatte børn som målgruppe. Siden da har deltagerantallet blandt børn og unge vokset år for år, og i da er der flest skoler registrerede til Nordisk Litteraturuge. 

 

Nordisk Litteraturuge når over endnu flere grænser

Siden Nordisk Litteraturuges første arrangement i 1997 er projektet nået ud over de nordiske grænser. I de baltiske lande er projektet meget populært, og i 2016 havde over 1000 skoler og biblioteker registreret sig fra de tre baltiske lande. 

Nordisk Litteraturuge fejrede 2016 sit 20 års jubilæum med temaet 'Fremtiden i Norden'. Nordisk Litteraturuge er stolte over at kunne se tilbage på mange gode år med højtlæsningsarrangementer, og arbejder videre for at projektet skal kunne glæde endnu flere litteraturinteresserede børn og voksne. De seneste år har flere forskoleklasser meldt sig til Nordisk Litteraturuge, og vi arbejder videre med at få de alleryngste som en del af højtlæsningsarrangementet. I 2016 hade Nordisk Litteraturuge mere end 2000 tilmeldte og ca. 165 000 deltagere. Det høje deltagerantal viser at projektets oprindelige idé fra 1995 fortsat er aktuel og at højtlæsning er eftertraktet hos både børn og voksne.


Se oversigten over alle Nordisk Litteraturuges tidligere temaer og bøger her.

 

Banner NBV 20 år, uten