Pedagogisk støttemateriell til

"Om du möter en björn"

Bokbananen

 

Den nordiske bokslukeren (Den nordiska bokslukaren) skaper pedagogisk støttemateriell til bildebøker fra alle nordiske land, gratis og på alle nordiske språk.

Den nordiske bokslukeren vil senke voksnes terskel for å lese barnelitteratur fra andre nordiske land med barn. Ved å produsere pedagogisk støttemateriell til aktuelle nordiske bildebøker skaper prosjektet en tidlig kontaktflate til de nordiske landenes bokskatt for barn, med hjelp fra lesende voksne.

Hensikten med prosjektet er dels å fremme lesing av nordisk barnelitteratur i alle de nordiske landene, dels å åpne opp og profilere nordisk barne- og ungdomslitteratur for både lesende voksne og barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initiert og leder prosjektet, som har fått treårig finansiering fra Nordisk ministerråd.

Støttemateriellet produseres av en nordisk arbeidsgruppe som består av barnebibliotekarer, illustratører, forfattere og andre leseagenter. Materiellet bygges opp rundt bildebøker som er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.

 

Her finner du materiell til Om du möter en björn!

 

Penna