Arr – Auður Ava Ólafsdóttir


Den middelaldrende islendingen, Jónas Ebeneser, er fylt av resignasjon, tungsinn og er tappet for livsgnist. Ved romanens inngang forlater han sine tre Gudrun-er på Island, og reiser til et krigsherjet land i ens æren. Han skal avslutte livet sitt.


"Her i dette dødens land haster det liksom ikke like mye å dø."

Ärr

Dødslengselen tar etter hvert en uventet retning. Jónas gjenfinner en viss glede og opplever etter hvert ørsmå lyspunkter ved tilværelsen. Arr-motivet blir et bilde over menneskene, byene og kroppene som er oversødd av arr, men som gjenreises, gjenoppbygges, finner nye former og heles til dels.

 

Arr av Auður Ava Ólafsdóttir er en sosialrealistisk roman med satiriske tendenser. Språket er lavmælt og humoren lunefull. Taktvis fylles teksten med sitater, og lyriske sekvenser som innleder kapittelinndelingen. Romanen dreier seg i stor grad om enkeltmennesket i menneskehavet. Om reisen bort fra det nære og mot undergangen, og opp igjen.

 

Ólafsdóttir mottok Nordisk Råds Litteraturpris for utvigelsen i 2018.

Høytlesningstekster

Mann og dyr
Er kommet nøyaktig hit i livettil rom nummer syv
Under vingene hanskan du søke ly