Ålevangeliet: historien om verdens mest gåtefulle fisk av Patrik Svensson

 

"Elven representerte hans opphav, det som var kjent og kjent og det han alltid vendte tilbake til. Men ålen som beveget seg der nede i det skjulte, og tidvis dukket opp for oss, den representerte noe annet. Det var snarere en påminnelse om hvor lite du tross alt kan vite, om en ål eller et menneske, om hvor du kommer fra og hvor du skal."

 

Hvor mye kan du vite om en ål? Eller om et menneske? Årets høytlesningsbok handler om den gåtefulle ålen, men også om forfatterens forhold til faren og hvordan ålen førte dem sammen. Hvor ålen blir født, formerer seg og dør har lenge vært et vitenskapelig mysterium. Den europeiske ålen er født i Saragassohavet, driver med Golfstrømmen mot Europa og lever deretter i våre nordiske farvann til den dagen de svømmer tilbake til sitt opphav for å formere seg og deretter dø. Patrik Svensson forteller historien om den utrydningstruede ålen i dag ved å lete etter sitt eget opphav og blande fiktive grep med populærvitenskap. Vi får ta del av forfatterens barndomsminner ved et vilt piletre langs en stille rennende elv. Der, i den skånske naturen, forenes far og sønn i et stille fellesskap.

 Kura skymning bok


Årets høytlesning:

Kapittel 2 Ved elven s.15-21
Kapittel 4 Se en ål i øynene s.39-44