Üritused Eestis 2017-2022

 

AASTA 2022

 

Pilt1

 

Laupäeval, 19.11 toimus Pärnu Pernova Loodusmajas nubludele (eelkool ja 1.klass) programm:

Põhjala kirjanduse nädala tutvustus ning Põhjala kirjanduse ja looduse tutvustus.

Kell 10-12 "Kui sa kohtad karu" raamatu ettelugemine.

Kell 12-14 karu meisterdamine.

Toimus majatuur koos loodusmaja õpetajaga, kes rääkis loomadest ja loodusest.

IMG_4309

 

 

AASTA 2020-2021

 

2020 ja 2021 tähistati Põhjamaade kirjanduse nädalat vaikselt. Kõiki tegevusi mõjutas Covid-19. Vaatamata keerulistele aegadele osales nädalal pea 150 asutust. Tegevused olid mõeldud väiksemale seltskonnale ning suuremalt jaolt oli tegemist vaid ettelugemisüritustega.

 

 

AASTA 2019

 

Põhjamaade kirjanduse nädalat tähistati 153 erinevas asutuses. Endiselt oli kõige populaarsem nii lastele kui täiskasvanutele ettelugemine. Samas korraldati näitusi, tehti joonistusvõistlusi ning korraldati mälumänge. Vaadati filme ja kuulati muusikat.

Kuna teemaks oli "Pidu Põhjalas", siis paljud asutused korraldasid ka nn pidusid. Väiksematel oli Pipi Pikksuka sünnipäev. Noored korraldasid peo Sofie stiilis ning osades raamatukogudes toimus õhtusöök. Näiteks korraldas Virtsu haruraamatukogu koostöös käsitööringi naistega kolmapäeval, 13. novembril kolmekäigulise õhtusöögi. Valmistati Põhjala toitusid ja küünlavalgel toidu nautimise kõrvale loeti ette Karen Blixeni raamatut "Babette`i pidusöök".

 

AASTA 2018

 

Põhjamaade kirjanduse nädalat tähistati 143s erinevas asutuses: raamatukogudes, koolides, lasteaedades ja kultuurimajades. Kõige populaarsem oli ettelugemine nii lastele kui täiskasvanutele, mis tihtipeale kombineeriti erinevate tegevustega nagu mälumängud, arutelud, joonistamine jne. 

Koostööd tehti ka erinevate asutuste vahel. Raamatukogude töötajad külastasid koole ja lasteaedu ning ka vastupidi. Enamikes raamatukogudes oli eraldi väljapanek Põhjala kirjanike raamatutest. 

 

Näide Pärnumaalt

Raeküla lasteaias kombineeriti Põhjala kirjanduse nädala teema, Põhjala kangelased, kohaliku projektiga "Kiusamisvaba lasteaed". Iga päev toimus vastavateemaline tegevus. Nädalat alustati ettelugemisega raamatust "Superkangelaste käsiraamat". Sellele järgnes arutelu - kes on kangelane? Kas me teame mõnda kangelast? Kuidas nad välja näevad? Kas meie ja Põhjamaade kangelased on erinevad? Mida me teame Põhjamaadest? Lapsed joonistasid pilte, vooliti ning meisterdati. Nädal lõppes superkangelaste kostüümipeoga. 

 

Raeküla

 

AASTA 2017

 

Aastal 2017 osales Põhjamaade kirjanduse nädalal 135 asutust, millest 114 olid raamatukogud. Ülejäänud põhiliselt koolid ja lasteaiad. Koolide, lasteaedade (ning ka muuseumite ja kultuurimajade) arv, kes võtavad osa Põhjala kirjanduse nädalast, on aastatega järjest kasvanud. Kasvanud on ka erinevate asutuste koostöös toimuvate tegevuste hulk. 

 

Põhjamaade kirjanduse nädala raames külastas Eestit ka Fääride kirjanik Rakel Helmsdal. Kohtumised olid Kihnus, Pärnus ja Tartus. Kihnus ja Pärnus koos Veronika Kivisillaga.

 

IMG_8399

 

 IMG_8453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)