Hva skjer med Sally Jones?

Sally Jones' liv er truet, men romanen er over 500 sider lengre. Hva tror du skjer med henne? Arbeid alene eller i par, og skriv en ny slutt på historien ved hjelp av kartet

 

Kort -2020-akvititet