Rītausmas lasījums bērniem

 

KĀ EMĪLS SARĪKOJA KATHULTĀ LIELĀS DZĪRES UN NOĶĒRA KOMANDANTI VILKU BEDRĒ


No Astridas Lindgrēnes grāmatas "Lennebergas Emīla jaunie nedarbi"

 

Šogad aprit apaļi 60 gadi, kopš mūs smīdina plaši pazīstamais Lennebergas Emīls. Pasaule, kuru Astrida Lindgrēne radīja ap Emīlu, ir kļuvusi par daļu no Ziemeļvalstu kultūras mantojuma. Varbūt tā ir noticis tāpēc, ka gan pieaugušie, gan bērni atpazīst sevi Emīlā un pārējos tēlos, kas dzīvo Kathultā?


Jo ko gan jūs darāt, ja jums ir papilnam ēdiena, bet citiem tā nav nemaz? Ko jūs būtu iesākuši? Emīls ir pārliecināts par savu taisnību, kad kopā ar Īdu un Alfrēdu sarīko Ziemassvētku dzīres. Nevarētu apgalvot, ka Emīla ētikas kompass rāda aplam, taču jāsaprot arī, ka ikvienai rīcībai var būt zināmas sekas. Bērnam, kurš nemitīgi uztver jaunus iespaidus un impulsus, ne vienmēr ir viegli koncentrēties uz sekām. Literārais tēls Emīls simbolizē bērna domāšanas veidu un brīvību, par spīti tam, ka tēva pacietības mērs bieži ir pilns un viņš aizsūta Emīlu pasēdēt galdnieka skabūzī.


Šajā fragmentā no "Emīla jaunajiem nedarbiem" Emīls tur godā Ziemassvētku garu - par prieku nabagiem un izmisumu saviem vecākiem.

 

Informācija par autortiesībām:

Lasīšanai paredzētais teksts šajā vietnē būs pieejams reģistrētajām institūcijām laikā no 1. līdz 19. novembrim. Kā to paredz vienošanās ar autortiesību īpašnieku, Rītausmas stundās, kuru apmeklējums ir bezmaksas, pieaugušajiem nav atļauts pārģērbties un atveidot Astridas Lindgrēnes grāmatu tēlus. Bērni, protams, drīkst pārģērbties pēc vēlēšanās. Ja vēlaties apvienot lasīšanu ar citām aktivitātēm, jūs esat atbildīgi par autortiesību nodrošināšanu. Ja neesat par tām pārliecināti, laipni lūgti ar mums sazināties.