Krēslas stundas lasījums

 

"Zuša evaņģēlijs: stāsts par noslēpumaināko zivi pasaulē" - Patriks Svensons

 

"Upe iemiesoja viņa sākotni, pazīstamo un zināmo, to, pie kā viņš allaž atgriezās. Taču zutis, kas peldēja tur, apslēptībā, un reizumis parādījās mums, iemiesoja ko citu. Tas drīzāk bija atgādinājums, cik maz mēs tomēr zinām - par zuti vai par cilvēku, par to, no kurienes esam nākuši un uz kurieni esam ceļā." ("Zuša evaņģēlijs", tulkojusi I. Mežaraupe, Zvaigzne ABC, 2020, 30. lpp.)


Cik daudz gan iespējams zināt par zuti? Vai par cilvēku? Šīgada kopīgās lasīšanas grāmata stāsta par noslēpumaino zuti, taču reizē arī par rakstnieka attiecībām ar savu tēvu un to, kā zutis saveda viņus kopā. Zinātne jau sen ir lauzījusi galvu par to, kur zutis dzimst, kur tas vairojas un mirst. Eiropas zutis piedzimst Sargasu jūrā, ar Golfa straumi aizpeld uz Eiropu un pēc tam dzīvo mūsu ziemeļu ūdeņos līdz dienai, kad dodas ceļā atpakaļ uz savu dzimto vietu, lai tur vairotos un pēc tam mirtu. Patriks Svensons izstāsta mums apdraudētā zuša stāstu, meklējot pats savu sākotni un apvienojot daiļliteratūras paņēmienus ar populāro zinātni. Mēs varam paviesoties rakstnieka bērnības atmiņās pie kupli noauguša vītola blakus klusi plūstošai upei. Tur, Skones dabā, tēvs un dēls apvienojas klusā kopībā.


Šīgada kopīgajai lasīšanai izvēlētie fragmenti:
2. nodaļa Upmalā 13.-18. lpp.
4. nodaļa Ieskatīties zutim acīs 30.-34.lpp.

Literatūras nedēļai reģistrētās institūcijas, sākot no oktobra, varēs atrast teksta fragmentus literatūras nedēļas mājaslapā.