Nordisk litteraturukes idékatalog

 

Mulighetene i Nordiske litteraturuke er mange. Hvert år utvikler derfor Nordisk litteraturuke  en idékatalog der tema, tekster, idéer og tanker rundt pedagogiske verktøy presenteres. Gjennom idékatalogen ønsker vi å presentere noen gode idéer til hvordan man kan utarbeide et spennende og mangfoldig program for Nordisk litteraturuke. Idékatalogen inneholder forslag til hvordan man kan legge opp arrangementer og undervisning i tilknytning til Nordisk litteraturuke, samt hvordan man kan bidra til diskusjon rundt årets tema og litteratur.

 

Pärmbild

 

Se idékatalogen for 2017 her (pdf)