Nordisk bibliotekukes idékatalog

 

Mulighetene i Nordiske bibliotekuke er mange. Hvert år utvikler derfor Nordisk bibliotekuke en idékatalog der tema, tekster, idéer og tanker rundt pedagogiske verktøy presenteres. Gjennom idékatalogen ønsker vi å presentere noen gode idéer til hvordan man kan utarbeide et spennende og mangfoldig program for Nordisk bibliotekuke 2017. Idékatalogen inneholder forslag til hvordan man kan legge opp arrangementer og undervisning i tilknytning til Nordisk bibliotekuke, samt hvordan man kan bidra til diskusjon rundt årets tema og litteratur.

 

Pärmbild

 

Se idékatalogen for 2017 her (pdf)