Foreningen NORDEN

 

Foreningerne NORDENs formål er overordnet at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningerne NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm. Visionen er at: "Med kendskab, venskab og samarbejde skal Norden udvikles til en mulighedernes region".

 

Skolemedlemskab i Foreningen NORDEN:

 

Som skolemedlem i Foreningen NORDEN får din skole en del tilbud, som på en inspirerende måde bidrager til de nordiske aspekter af undervisningen. Derudover er du som medlem medvirkende til at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem nordiske elever og lærer.

 

For nærmere information om medlemskab se din nationale Foreningen NORDENs hjemmeside:

 

Foreningen NORDEN Danmark:

www.foreningen-norden.dk